63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Rejestracja na Konwersatorium

W celu zarejestrowania się na Konwersatorium proszę wypełnić poniższy kwestionariusz i wysłać go klikając na klawisz Prześlij.

Uczestnik może zgłosić tylko: (i) albo jeden referat planarny, (ii) albo jeden plakat, (iii) albo referat i plakat. W przypadku opcji (iii) proszę najpierw zadeklarować referat, a plakat będzie można zgłosić w następnym punkcie kwestionariusza.

 

 

 

Po przesłaniu kwestionariusza rejestracyjnego będą Państwo mieli możliwość wydrukowania/zapisania jego zawartości.

 

Rejestracja na Warsztaty PTKryst

 

 

Przesyłanie streszczeń komunikatów


Streszczenia komunikatów plenarnych i prezentacji plakatowych proszę przesyłać na adres Konwersatorium: konwersatorium@intibs.pl w terminie do 19 VI 2022 r. tylko w formatach edytowalnych (docx, doc, odt). 

Proszę trzymać się ściśle formatu i typografii wzoru abstraktu załączonego poniżej. Streszczenie nie może być dłuższe niż 2 strony.

WZÓR ABSTRAKTU KONFERENCYJNEGO

Plikom zawierającym streszczenie proszę nadać nazwę: Nazwisko_Imię_R.docx (w przypadku referatu) lub Nazwisko_Imię_P.docx (w przypadku plakatu).

Uczestnik może przesłać tylko: (i) albo jeden referat planarny, (ii) albo jeden plakat, (iii) albo referat i plakat.

Przesłanie każdego streszczenia Organizatorzy potwierdzą oddzielnym e-mailem.