Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w Konwersatorium wynosi:
    150 PLN  - dla pracowników naukowych i doktorantów
Bezpłatny udział w konferencji przysługuje wszystkim studentom oraz
uczestnikom z Ukrainy, którzy przyjadą na konferencję lub wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Udział w Warsztatach Naukowych i Sesji Sekcji Młodych Krystalografów jest bezpłatny.

Opłaty konferencyjnej należy dokonywać przelewem na konto:

INTiBS PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Bank: BGK Oddział Wrocław
Nr rachunku: 79 1130 1033 0018 8183 0720 0009
Tytuł przelewu: 64 KK, Nazwisko i imię uczestnika

Organizatorzy będą mogli przesłać osobie/instytucji wpłacającej fakturę.

Uczestników delegowanych przez instytucje bardzo prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, potwierdzenie u odpowiednich organów, a następnie o przeskanowanie i przesłanie na adres Konwersatorium (konwersatorium@intibs.pl) załączonego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Uczestnicy płacący wpisowe z własnych środków, nie muszą przesyłać tego kwestionariusza.

Wpisowe będzie można wpłacać do 20 czerwca 2023 r