Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Opłata konferencyjna

Opłata za udział w Konwersatorium wynosi:
    150 PLN  - dla pracowników naukowych i doktorantów
Bezpłatny udział w konferencji przysługuje wszystkim studentom a także
uczestnikom z Ukrainy, którzy przyjadą na konferencję
lub wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Udział w Warsztatach Naukowych i Sesji Naukowej Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst jest bezpłatny.

Opłaty konferencyjnej należy dokonywać przelewem na konto:

INTiBS PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Bank: BGK Oddział Wrocław
Nr rachunku: 79 1130 1033 0018 8183 0720 0009
Tytuł przelewu: 65 KK, Nazwisko i imię uczestnika

Organizatorzy będą mogli dostarczyć fakturę osobie/instytucji opłacającej udział w Konwersatorium.

Uczestników delegowanych przez instytucje bardzo prosimy o wypełnienie niniejszego Oświadczenia o zwolnieniu z VAT, potwierdzenie u odpowiednich organów, a następnie załączenie go w formie pliku pdfFormularzu Rejestracyjnym. Uczestnicy płacący wpisowe z własnych środków, nie muszą przesyłać tego Oświadczenia.

Wpisowe będzie można wpłacać do 7 czerwca 2024 r