64. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 5 - 7 VII 2023 r.
KK 2023 logo

Opłata konferencyjna

Udział w Konwersatorium jest płatny dla pracowników i doktorantów, bezpłatny dla studentów i uczestników z Ukrainy.
Udział w Warsztatach Naukowych i Sesji Sekcji Młodych Krystalografów jest bezpłatny.

Wpisowe będzie można wpłacać przelewem na konto Konwersatorium od 4 maja 2023 r.  Organizatorzy będą mogli przesłać osobie wpłacającej fakturę wystawioną dla Instytucji delegującej.

Wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące opłaty konferencyjnej zostaną podane na tej stronie ok. 15 marca 2023 r.