Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Program

Plik z programem 65 Konwersatorium Krystalograficznego

Plik z planem sesji plakatowych

Ramowy program konferencji

Środa, 26 czerwca 2024 r.

  9:00 - 13:00  Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
pt. Brilliant sources and extreme conditions: Introduction to X-ray diffraction at a synchrotron source

15:00 - 21:00  Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst


Czwartek, 27 czerwca 2024 r.

9:00 - 9:15 Otwarcie
9:15 - 10:45 Sesja plenarna
10:45 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:15 Sesja pt. XFEL opportunities in crystallography
      https://www.ifpan.edu.pl/cd-xfel/
13:15 - 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 17:10 Sesja plenarna
17:10 - 18:40 Poster session A
      i poczęstunek od głównego sponsora — firmy Rigaku

Piątek, 28 czerwca 2024 r.

9:00 - 10:30 Poster session B
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Sesja plenarna
13:00 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 15:25 Sesja plenarna
15:25 - 15:30 Zakończenie
       
15:30 - 17:30 Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
       
15:30 - 18:00  Wycieczka Rigaku

Stoiska firmowe czynne 27 i 28 czerwca 2024 r.