63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Program

Ramowy program konferencji

Środa, 29 czerwca 2022 r. 
 9:00 - 13:30  Zdalne Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego "Dyfraktometria proszkowa"

Plan Warsztatów:
i. Dyfrakcja proszkowa, wprowadzenie, stan i możliwości
ii. Analiza fazowa przy użyciu programu QualX
iii. Wskaźnikowanie i wyznaczanie grup przestrzennych
iv. Wyznaczanie struktur 'ab initio'
v. Nowinki i 'co w trawie piszczy'
vi. Rzuceni na głęboką wodę; a teraz spróbujmy sami - test dla uczestników, certyfikat proszkowca dnia, tytuł proszkowca KK-2022, medale i certyfikaty uczestnictwa...
Chętni powinni zainstalowac programy: EXPO2014, Mercury, QualX z bazą COD.
Organizatorzy Warsztatów: W. Łasocha, M. Kozieł, M. Oszajca, K. Nowakowska i M. Duda (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Środa, 29 czerwca 2022 r. 
14:00  Zdalne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Czwartek, 30 czerwca 2022 r.
I dzień Konwersatorium: sesje plenarne i sesja plakatowa A

Piątek, 1 lipca 2022 r.
II dzień Konwersatorium: sesje plenarne i sesja plakatowa B

 

Szczegółowy program Konwersatorium i plan sesji plakatowych: