Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Miejsce konferencji

Obrady Konwersatorium, Warsztaty Naukowe PTKryst oraz Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst
odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2.