64. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 5 - 7 VII 2023 r.
KK 2023 logo

Zaproszenie

szu

Komitet Krystalografii PAN

przy współudziale

Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Politechniki Wrocławskiej

i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

64 Konwersatorium Krystalograficzne

6 - 7 lipca 2023 r.

oraz

Warsztaty Naukowe  Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
"Dyfraktometria elektronowa"
i Sesję Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

5 lipca 2023 r.

 

Liczby PL

 Progr PL 
Plan PL 
Warsz PL

64KK okladka przod small 

Warsztaty Naukowe oraz Sesja  Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst odbędą się 5 lipca w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2. Obrady Konwersatorium odbędą się 6 i 7 lipca w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8, tuż przy Placu Grunwaldzkim.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów. W ramach Konwersatorium odbędzie się Sesja Specjalna dedykowana Profesorowi Januszowi Lipkowskiemu, z okazji jubileuszu 80. rocznicy urodzin.

Warsztaty PTKryst “Praktyczna krystalografia elektronowa przy pomocy dyfraktometru Rigaku XtaLAB Synergy-ED” prowadzone przez specjalistów z firmy Rigaku zapoznają słuchaczy z podstawami metody, różnicami pomiędzy dyfraktometrią rentgenowską i elektronową, polami zastosowań i praktycznym zastosowaniem dyfraktometru elektronowego XtaLAB Synergy-ED  w badaniach materiałowych, w szczególności nanomateriałów.

Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst składać się będzie z 10-minutowych wystąpień ustnych i dyskusji na ich temat. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone. Nie ma obowiązku prezentowania referatu w Sesji, choć bardzo do tego zachęcamy. Po Sesji odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu. Zachęcamy do udziału wszystkich młodych krystalografów: studentów, doktorantów oraz młodych doktorów, którzy obronili doktorat nie dawniej niż 5 lat od daty rejestracji na Sesję.  Uczestnicy Sesji nie muszą być członkami PTKryst.

Udział w Konwersatorium jest płatny dla pracowników i doktorantów, bezpłatny dla studentów i uczestników z Ukrainy. Udział w Warsztatach Naukowych i Sesji Sekcji Młodych Krystalografów jest bezpłatny.

Preferowanym językiem konferencji jest angielski.

Wszystkie niezbędne informacje będą pojawiać się na stronie Konwersatorium: https://konkryst.intibs.pl/

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny 64 Konwersatorium Krystalograficznego