Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zaproszenie


Komitet Krystalografii PAN

przy współudziale

Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Politechniki Wrocławskiej
i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

64 Konwersatorium Krystalograficzne 6 - 7 lipca 2023 r.

oraz

Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego "Dyfraktometria elektronowa" i Sesję Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego 5 lipca 2023 r.

Warsztaty Naukowe oraz Sesja Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst odbędą się 5 lipca w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2. Obrady Konwersatorium odbędą się 6 i 7 lipca w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8, tuż przy Placu Grunwaldzkim.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów. W ramach Konwersatorium odbędzie się Sesja Specjalna dedykowana Profesorowi Januszowi Lipkowskiemu, z okazji jubileuszu 80. rocznicy urodzin.

Warsztaty PTKryst “Praktyczna krystalografia elektronowa przy pomocy dyfraktometru Rigaku XtaLAB Synergy-ED” prowadzone przez specjalistów z firmy Rigaku zapoznają słuchaczy z podstawami metody, różnicami pomiędzy dyfraktometrią rentgenowską i elektronową, polami zastosowań i praktycznym zastosowaniem dyfraktometru elektronowego XtaLAB Synergy-ED  w badaniach materiałowych, w szczególności nanomateriałów.

Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst składać się będzie z 10-minutowych wystąpień ustnych i dyskusji na ich temat. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone. Nie ma obowiązku prezentowania referatu w Sesji, choć bardzo do tego zachęcamy. Po Sesji odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu. Zachęcamy do udziału wszystkich młodych krystalografów: studentów, doktorantów oraz młodych doktorów, którzy obronili doktorat nie dawniej niż 5 lat od daty rejestracji na Sesję.  Uczestnicy Sesji nie muszą być członkami PTKryst.