63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Zaproszenie

szu

 Komitet Krystalografii PAN

przy współudziale

Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

63 Konwersatorium Krystalograficzne

zorganizowane w systemie on-line na platformie Cisco Webex
29 czerwca - 1 lipca 2022 r.


Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń na sesje plenarne i plakatowe rozpoczną się 25 kwietnia 2022 r. Organizatorzy postarają się zachować schemat organizacyjny konferencji znany od wielu lat. Jak zwykle, zostanie wydana elektroniczna książka konferencyjna w formacie pdf.

Preferowanym językiem konferencji jest angielski.

Udział w Konwersatorium jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne informacje będą pojawiać się na stronie Konwersatorium: https://konkryst.intibs.pl/

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny 63 Konwersatorium Krystalograficznego