Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zaproszenie

Komitet Krystalografii PAN
przy współudziale
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

65 Konwersatorium Krystalograficzne
27 - 28 czerwca 2024 r.

oraz

Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
oraz Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst
26 czerwca 2024 r.

Konwersatorium oraz Warsztaty Naukowe PTKryst odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.