63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Zaproszenie

szu

Komitet Krystalografii PAN

przy współudziale

Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

63 Konwersatorium Krystalograficzne

30 czerwca - 1 lipca 2022 r.


Warsztaty Naukowe  Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
"Dyfraktometria proszkowa"
29 czerwca 2022 r.

oraz

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
29 czerwca 2022 r.

 

Wszystkie trzy wydarzenia odbędą się zdalnie na platformie Cisco WebEx


Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty PTKryst "Dyfraktometria proszkowa" prowadzone przez prof. dr. hab. Wiesława Łasochę i jego współpracowników z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmują wprowadzenie do dyfrakcji proszkowej, analizę fazową materiałów, wskaźnikowanie i wyznaczanie grup przestrzennych oraz rozwiązywanie struktur ab initio. Więcej szczegółów na stronie "Program".

Członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które rozpocznie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 14:00. Wszyscy członkowie Towarzystwa otrzymają informację o porządku obrad i sposobie połączenia się z grupą zebrania. Osoby, które są zainteresowane członkostwem w Towarzystwie i chciałyby wziąć udział w zebraniu proszone są o kontakt z Sekretarzem Towarzystwa, dr hab. Małgorzatą Szczesio: malgorzata.szczesio@p.lodz.pl.

Rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń na sesje plenarne i plakatowe rozpoczną się 25 kwietnia 2022 r. Organizatorzy postarają się zachować schemat organizacyjny konferencji znany od wielu lat. Jak zwykle, zostanie wydana elektroniczna książka konferencyjna w formacie pdf.

Preferowanym językiem konferencji jest angielski.

Udział w Konwersatorium i Warsztatach jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne informacje będą pojawiać się na stronie Konwersatorium: https://konkryst.intibs.pl/

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny 63 Konwersatorium Krystalograficznego

 
 

133 uczestników - 22 referaty - 69 plakatów - 56 uczestników Warsztatów PTKryst

 
 
63KK2022 Okladka small


Książka konferencyjna