Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zaproszenie

64KK o

Plik z programem 65 Konwersatorium Krystalograficznego

Plik z planem sesji plakatowych

Komitet Krystalografii PAN
przy współudziale
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

65 Konwersatorium Krystalograficzne
26 - 28 czerwca 2024 r.

w tym

Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
oraz Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst
26 czerwca 2024 r.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.

Warsztaty poświęcone są wybranym zagadnieniom i problemom współczesnej krystalografii.

Sesja Naukowa Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst jest forum wymiany doświadczeń skierowane przede wszystkim do studentów, doktorantów i młodych doktorów (maksymalnie 5 lat po obronie).

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.