62. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 24-25 VI 2021 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Zaproszenie

Komitet Krystalografii PAN

przy współudziale

Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

62 Konwersatorium Krystalograficzne

zorganizowane w systemie on-line na platformie Cisco Webex
24 i 25 czerwca 2021 r.


Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Imprezą towarzyszącą Konwersatorium będę Warsztaty firmy Rigaku "CrysAlisPRO 41 / Olex2 1.3 omówienie i prezentacja najnowszych funkcji w aktualnych wersjach oprogramowania", które odbędą się zdalnie 23 czerwca 2021 r.

Rejestracja i przyjmowanie zgłoszeń na sesje plenarne i plakatowe rozpoczną się 6 maja 2021 r. Organizatorzy postarają się zachować schemat organizacyjny konferencji znany od wielu lat. Jak zwykle, zostanie wydana elektroniczna książka konferencyjna w formacie pdf.

Preferowanym językiem konferencji jest angielski.

Udział w Konwersatorium jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne informacje będą pojawiać się na stronie Konwersatorium: https://konkryst.intibs.pl/

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny 62 Konwersatorium Krystalograficznego

 


192 ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW - 26 REFERATÓW PLENARNYCH - 104 PLAKATY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONWERSATORIUM

PLAN SESJI PLAKATOWYCH

PROGRAM WARSZTATÓW RIGAKU

62KK2021okladka

KSIĄŻKA KONFERENCYJNA

KRÓTKA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY CISCO WEBEX