64. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 5 - 7 VII 2023 r.
KK 2023 logo

Zaproszenie

szu

Komitet Krystalografii PAN

przy współudziale

Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Politechniki Wrocławskiej

i Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

zaprasza na

64 Konwersatorium Krystalograficzne

6 - 7 lipca 2023 r.

oraz

Warsztaty Naukowe  Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
"Dyfraktometria elektronowa"
i Sesję Sekcji Młodych Krystalografów Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

5 lipca 2023 r.

 

Warsztaty Naukowe oraz Sesja  Sekcji Młodych Krystalografów PTKryst odbędą się 5 lipca w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2. Obrady Konwersatorium odbędą się 6 i 7 lipca w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8, tuż przy Placu Grunwaldzkim.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Warsztaty PTKryst "Dyfraktometria elektronowa" prowadzone przez specjalistów z firmy Rigaku zapoznają słuchaczy z podstawami metody, różnicami pomiędzy dyfraktometrią rentgenowską i elektronową, polami zastosowań i praktycznym zastosowaniem dyfraktometru elektronowego XtaLAB Synergy-ED  w badaniach materiałowych, w szczególności nanomateriałów.

Udział w Konwersatorium jest płatny dla pracowników i doktorantów, bezpłatny dla studentów i uczestników z Ukrainy.
Udział w Warsztatach Naukowych i Sesji Sekcji Młodych Krystalografów jest bezpłatny.

Rejestracja, przyjmowanie zgłoszeń na sesje plenarne i plakatowe oraz przyjmowanie opłat za udział w Konwersatorium rozpoczną się 4 maja 2023 r.

Preferowanym językiem konferencji jest angielski.

Wszystkie niezbędne informacje będą pojawiać się na stronie Konwersatorium: https://konkryst.intibs.pl/

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny 64 Konwersatorium Krystalograficznego