Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy

Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska - Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Michał Cyrański - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Daszkiewicz - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz - Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Marek Daszkiewicz - przewodniczący
Dr Vasyl Kinzhybalo - wiceprzewodniczący
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz
Dr hab. Anna Gągor - wiceprzewodnicząca
Dr hab. Ryszard Sobierajski - Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Dr hab. Katarzyna Jarzembska - Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 
Dr Dorota Kowalska - sekretarz
Dr Tamara Bednarchuk
Mgr inż. Dawid Drozdowski
Mgr Magdalena Rowińska
Mgr Mariia Shyshkina