63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Komitet Naukowy i Organizatorzy

Komitet Naukowy

Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz - Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. Michał Cyrański - Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Daszkiewicz - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Dr hab. Zbigniew Kaszkur - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz - Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - Uniwersytet Warszawski

Organizatorzy

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - przewodniczący
Prof. dr hab. Kinga Suwińska
Dr hab. Marek Daszkiewicz - zastępca przewodniczącego
Dr hab. Anna Gągor
Mgr Daniel Lis
Dr Vasyl Kinzhybalo
Dr Dorota Kowalska
Dr Tamara Bednarchuk
Mgr Piotr Rejnhardt
Mgr Dawid Drozdowski