Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ważne daty

2 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie rejestracji uczestników, nadsyłania abstraktów referatów i prezentacji plakatowych, rozpoczęcie przyjmowania opłat konferencyjnych

7 czerwca 2024 r. - zakończenie rejestracji uczestników, przyjmowania abstraktów i opłat konferencyjnych

26 - 28 czerwca 2024 r. - 65 Konwersatorium Krystalograficzne