63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Scientific Committee and Organizers

Scientific Committee

Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz - Lodz University of Technology
Prof. dr hab. Michał Cyrański - University of Warsaw
Dr hab. Marek Daszkiewicz - Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences, Wrocław
Dr hab. Zbigniew Kaszkur - Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
Prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz - Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences, Wrocław
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak - University of Warsaw

Organizers

Prof. dr hab. Marek Wołcyrz - chairman
Prof. dr hab. Kinga Suwińska
Dr hab. Marek Daszkiewicz - deputy chairman
Dr hab. Anna Gągor
Daniel Lis, MSc
Dr. Vasyl Kinzhybalo
Dr. Dorota Kowalska
Dr. Tamara Bednarchuk
Piotr Rejnhardt, MSc
Dawid Drozdowski, MSc