63. Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 29 VI - 1 VII 2022 r.
Baner 62. Konwersatorium Krystalograficznego 2021

Aktualności

 25 kwietnia 2022 r. - rozpoczęcie rejestracji uczestników i nadsyłania abstraktów referatów i prezentacji plakatowych

19 czerwca 2022 r. - zakończenie przyjmowania abstraktów

21 czerwca 2022 r. - zakończenie rejestracji uczestników

29 czerwca 2022 r. Zdalne Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego "Dyfraktometria proszkowa" (godz. 9:00 - 13:30)

29 czerwca 2022 r. - Zdalne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (godz. 14:00 pierwszy termin, godz. 14:15 drugi termin)

30 czerwca - 1 lipca 2022 r. - 63 Konwersatorium Krystalograficzne

 

63KK info

 

Materiały na Warsztaty PTKryst


Instrukcja pobierania programów potrzebnych do Warsztatów

Materiały do ćwiczeń praktycznych